ED013TC1-1.27寸-256 x 128-黑白-SPI-玻璃-电子墨水屏规格书

1.      ED013TC1应用领域

ED013TC1,该款1.27英寸256x128分辨率的电子墨水屏采用玻璃基材,黑白两色,4灰阶,SPI接口,主要应用于智能可穿戴领域。


2.      ED013TC1产品外观3.      ED013TC1规格参数


4.      ED013TC1外形尺寸