E0154A44-1.54寸-200 x 200-黑白红-SPI-玻璃-电子墨水屏规格书

1.      E0154A44-1.54寸电子墨水屏应用领域


E0154A44,该款1.54英寸200x200分辨率的电子墨水屏采用玻璃基材,黑白红三色,2灰阶,支持全局刷新和局部刷新,SPI接口,主要应用于新零售电子货架标签、价格标签的ESL领域。

2.      E0154A44-1.54寸电子墨水屏产品外观


3.      E0154A44-1.54寸电子墨水屏规格参数


4.      E0154A44-1.54寸电子墨水屏外形尺寸

5.      E0154A44-1.54寸电子墨水屏产品应用

电子货架牌(点击图片详细了解应用产品)