Kindle 科大讯飞 文石 大上科技
超级笔记supernote 掌阅iReader 罗辑思维 PocketBook
1.      E0154A44-1.54寸电子墨水屏应用领域


E0154A44,该款1.54英寸200x200分辨率的电子墨水屏采用玻璃基材,黑白红三色,2灰阶,支持全局刷新和局部刷新,SPI接口,主要应用于新零售电子货架标签、价格标签的ESL领域。

2.      E0154A44-1.54寸电子墨水屏产品外观


3.      E0154A44-1.54寸电子墨水屏规格参数


4.      E0154A44-1.54寸电子墨水屏外形尺寸

5.      E0154A44-1.54寸电子墨水屏产品应用

电子货架牌(点击图片详细了解应用产品)电子墨水屏/电子纸开发板