E042A13-4.2寸-400x300-黑白红-SPI-玻璃-电子墨水屏规格书

1. E042A13—4.2寸电子墨水屏应用领域

E042A13,该款4.2400x300分辨率的电子墨水屏采用玻璃基材,黑白红三色,2灰阶,只支持全局刷新,SPI接口,主要应用于新零售电子货架牌ESL领域。

 

2. E042A13—4.2寸电子墨水屏产品外观

 

3. E042A13—4.2寸电子墨水屏规格参数

 

 

4. E042A13—4.2寸电子墨水屏外形尺寸5. E042A13—4.2寸电子墨水屏产品应用

电子货架牌(点击图片详细了解产品)