E042A09-4.2寸-400x300-黑白-SPI-玻璃-电子墨水屏规格书

1.      E042A09—4.2寸电子墨水屏应用领域

E042A09,该款4.2寸400x300分辨率的电子墨水屏采用玻璃基材,黑白两色,2灰阶,只支持全局刷新,SPI接口,主要应用于新零售电子货架牌ESL领域。

 

2.      E042A09—4.2寸电子墨水屏产品外观

image001.jpg

 

3.      E042A09—4.2寸电子墨水屏规格参数

image003.png

 

 4.      E042A09—4.2寸电子墨水屏外形尺寸

image005.png

 

 

 

5.      E042A09—4.2寸电子墨水屏应用产品

image007.jpg