Kindle 科大讯飞 文石 大上科技
超级笔记supernote 掌阅iReader 罗辑思维 PocketBook
点击【阅读原文】开启舒适阅读

本篇文章来源于微信公众号:                         亚马逊Kindle服务号

电子墨水屏/电子纸开发板

BOOX NOVA PRO 7.8英寸纯平带手写电子书阅读器 2+32G,售价2280 RMB